ความสามารถของ Google Gemini

บทความทั่วไป 1,038
ความสามารถของ Google Gemini

Google Gemini เป็นโมเดล AI ขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความและโค้ด ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจและสร้างภาษาได้หลากหลาย รวมถึงการแปลภาษา การเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ และตอบคำถามของคุณอย่างมีข้อมูล

Gemini ยังมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลแบบผสมผสาน ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าใจและโต้ตอบกับข้อมูลประเภทต่างๆ พร้อมกันได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ความสามารถนี้ทำให้ Gemini สามารถทำงานต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น แปลภาษา

Gemini สามารถแปลภาษาระหว่างกันได้หลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ Gemini สามารถเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด บทละคร และเพลง ตอบคำถาม Gemini สามารถตอบคำถามของคุณอย่างมีข้อมูล โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับโลกที่ได้จากชุดข้อมูลการฝึกอบรม

นอกจากนี้ Gemini ยังสามารถทำงานต่างๆ ที่ต้องใช้ความเข้าใจในบริบท เช่น
- อธิบายรูปภาพ Gemini สามารถอธิบายรูปภาพที่คุณแสดงให้ดูได้
- สรุปวิดีโอ Gemini สามารถสรุปวิดีโอที่คุณแสดงให้ดูได้
- แปลภาษาสนทนา Gemini สามารถแปลภาษาสนทนาระหว่างกันได้

Gemini เป็นเครื่องมือ AI ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้หลากหลาย ในปัจจุบัน Gemini ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ Google กำลังพัฒนา Gemini เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google ในอนาคต

ตัวอย่างความสามารถของ Gemini ที่แสดงให้เห็นในวิดีโอเปิดตัวของ Google ได้แก่
- Gemini สามารถแปลภาษาสนทนาระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถเข้าใจบริบทของการสนทนาและแปลคำพูดได้อย่างเหมาะสม
- Gemini สามารถอธิบายรูปภาพวาดเส้นที่เติมมาเรื่อย ๆ ได้ โดยสามารถระบุสิ่งที่วาดได้ว่าเป็นภาพอะไร วัสดุที่ใช้ทำเป็นอย่างไร และรายละเอียดอื่นๆ
- Gemini สามารถเปลี่ยนชุดคำสั่งให้เป็นโค้ด โดยสามารถเข้าใจความหมายของชุดคำสั่งและแปลงเป็นโค้ดที่ทำงานได้จริง

Gemini ยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมายที่ยังไม่ได้แสดงให้เห็นในวิดีโอเปิดตัว แต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ในการเข้าใจและโต้ตอบกับข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ

<< Back

 

แนะนำ
10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมว

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ครองใจผู้คนทั่วโลก ด้วยความน่ารัก ขี้อ้อน และพฤติกรรมขี้เล่นของพวกมัน แต่นอกจาก

แนะนำ
ประโยชน์ของรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับงานระบายน้ำ เพราะมีข้อดีหลายประการ