คนอังกฤษนิยมเปิด ร้านค้าออนไลน์ เพื่อขายสินค้า

บทความทั่วไป 11,198
คนอังกฤษนิยมเปิด ร้านค้าออนไลน์ เพื่อขายสินค้า

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ EcommerceNews.eu เปิดเผยว่า ผู้ใหญ่ร้อยละ 44 ในสหราชอาณาจักร นิยมหารายได้เพิ่มด้วยการขายสินค้าออนไลน์หรือบริการออนไลน์ และพบว่าร้อยละ 30 คิดว่าพวกเขาจะทำเช่นนี้เป็นประจำ และจากข้อมูลยังพบอีกว่า ครึ่งหนึ่งของชาวอังกฤษนิยมใช้บริการร้านค้าออนไลน์มากกว่าร้านค้าปกติ

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งจากการสำรวจครั้งใหม่ ของบริษัท ePage Software จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ โดยทำการสำรวจผู้ใหญ่ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรจำนวน 1,012 ราย, บ่อยครั้งที่สหราชอาณาจักรถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งผู้ขายสินค้า จากการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอีคอมเมิร์ซนี้แสดงให้เห็นว่าความชอบในการค้าปลีกของคนอังกฤษนี้ อาจจะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างสามารถขายผ่านออนไลน์ได้

คนอังกฤษอายุระหว่าง 25-34 ปี นิยมเปิดร้านค้านออไลน์
กว่า 40% ของชาวอังกฤษมีทักษะในการขายสินค้าออไลน์ซึ่งเป็นผู้คนที่อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ซึ่งอาจสูงถึง 54% โดยผู้ใหญ่ 1 ใน 3 จะหารายได้เพิ่มจากการขายสินค้าออนไลน์เป็นประจำซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่ร้อยละ 36 พิจารณาเพื่อหาทางพยายามใช้กิจกรรมอีคอมเมิร์ซในการสร้างรายได้ และ 1 ใน 5 ของคนอังกฤษมองว่า การขายสินค้าออนไลน์ เป็นวิธีการที่จะทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น ช่วยทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้

ค้าปลีกคือประชาธิปไตย
ผลการสำรวจแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในระดับสูง โดยสิ่งที่พบคือ คนอังกฤษส่วนใหญ่ในวันนี้มีความกระตือรือล้นและมั่นใจที่จะกลายเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ได้ทันทีเมื่อต้องการขาย ทั้งหมดเป็นผลจากระบบร้านค้าออนไลน์ ที่ขับเคลื่อนในราคาไม่แพง, ตลาดออนไลน์เป็นที่นิยม และวิธีการชำระเงินง่ายและสะดวกขึ้น ทำให้การค้าปลีกมีประชาธิปไตยที่โดดเด่น ที่สำคัญคือ ผู้ใช้หรือเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นระดับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ก็ได้ รวมทั้งสามารถสื่อสารและโฆษณาได้สะดวกมากขึ้น

การสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์ ดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายภาพ โดย1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ ไปด้วยทำงานไปด้วย, ร้อยละ 50 ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ขายของอย่างเดียว ในขณะที่ร้อยละ 27 ทำทั้งสองอย่าง และมีเพียงร้อยละ 10 เลือกที่จะเปิดร้านค้าปกติ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43) คิดว่าร้านค้าออนไลน์เพียงอย่างเดียวเป็นวิธีที่จะขายได้มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 39 เชื่อในวิธีการ omnichannel และมีเพียงแค่ร้อยละ 8 เลือกที่จะเปิดร้านค้าปกติแต่เพียงอย่างเดียว

Power Web Application
บทความโดย : สุพจน์ทรงเผ่า (CEO)
Power Web Application Co., Ltd.

Power Web Application Co., Ltd. คือผู้ให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ สำเร็จรูป ประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี ด้วยระบบ ร้านค้าออนไลน์ ที่ทันสมัย รองรับการแสดงผลบนมือถือ และรองรับการแสดงผลของ Google Mobile-First Index

<< Back

 

แนะนำ
ประโยชน์ของรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับงานระบายน้ำ เพราะมีข้อดีหลายประการ

แนะนำ
ฐานเสาไฟคอนกรีต รากฐานที่มั่นคงสำหรับแสงสว่าง

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่นำแสงสว่างมาสู่ชุมชน ถนนหนทาง และสถานที่ต่างๆ