หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 15 พ.ค. 63)

Update : 28 มีนาคม 2563 14:44
ต้องการขาย การบริการ
หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 15 พ.ค. 63)

Creative Thinking
(การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร)


วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ป

15 พฤษภาคม 2563
09.00– 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์เปรียบเหมือนพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคน เมื่อใดที่เราได้ริเริ่มให้พลังนั้นได้แสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้เกิดการยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคน ทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ปัญหา และการบริหารงาน

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร และสามารถนำความคิดนั้นไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดนอกกรอบและเสริมสร้างความคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยาย

Module 1 : จุดไฟความคิด......สร้างสรรค์สิ่งใหม่

1. กรอบแนวคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2. โลกธุรกิจ กับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • ชนะคู่แข่งด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3. กระบวนการความคิด....สู่ความสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ

4. ตัวอย่าง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในโลกธุรกิจ

5. กิจกรรมWorkshop: มองธุรกิจขององค์กร

 • ความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรที่ผ่านมา
 • ปัญหาและอุปสรรค

Module 2 : สรรค์สร้างความคิด..... ต่อยอดสู่ความสำเร็จ

6. จุดประกาย....ความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาองค์

7. ขั้นตอนและวิธีการคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ

8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กับ นวัตกรรม- การคิดนอกกรอบ (Out of the box)

9. แนวทางการใช้ความคิดสร้างสรรค์

 • ภายในองค์กร
 • ภายนอกองค์กร

10. กิจกรรมWorkshop: เพิ่มการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้องค์กร

11. กิจกรรมปฏิบัติการ: เทคนิคการนำ ”ความคิดสร้างสรรค์” ไปใช้ในการทำงานสู่ความสำเร็จ

 • เปลี่ยนความคิด สู่การปฏิบัติ

12. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ- แนวทางการให้ความสำคัญจากหัวหน้า และองค์กร

13. กิจกรรม วิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองที่ส่งผลต่อCreative Thinking

14. กิจกรรม พลิกชีวิตใหม่...เปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งในการคิดแบบสร้างสรรค์

15. สรุป คำถาม และ คำตอบ

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
"บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702
เว็บไซต์ :www.dsmarttraining.com
อีเมล์ :dsmarttraining@gmail.com
เฟสบุ๊คแฟนเพจ :www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)

 • ต้องการขาย 5,010 Views
 • หมายเลข
  : 005444-0010049
  ค่าบริการ
  : 4500
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : DSmart Training
  มือถือ
  : 0863183151
  เว็บไซต์
  จังหวัด
  : กรุงเทพมหานครฯ
  อัพเดท
  : 28 มีนาคม 2563 14:44
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back