เตรื่องอ่านบัตรประชาชนความเร็วสูง หัวเสียบ Micro-USB รุ่น SCR3310M2 เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดและบั

Update : 1 กันยายน 2563 14:29
ต้องการขาย สินค้าใหม่
เตรื่องอ่านบัตรประชาชนความเร็วสูง หัวเสียบ Micro-USB รุ่น SCR3310M2 	เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดและบั

เตรื่องอ่านบัตรประชาชนความเร็วสูง หัวเสียบ Micro-USB รุ่น SCR3310M2

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดและบัตรประชาชนแบบพกพา ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือและแท๊บเล็ตระบบแอนรอยด์ที่รองรับ USB OTG ใช้งานง่าย ทำงานด้วยความเร็วสูง

คุณสมบัติ http://www.rd-comp.com

 • สามารถเสียบกับโทรศัพท์มือถือและแท๊บเล็ทที่มีช่องเสียบ Micro-USB และรองรับคุณสมบัติ OTG (USB On-The-Go) ได้

 • ใช้งานกับระบบแอนดรอยด์ 4.0 ขึ้นไป

 • ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา เหมาะแก่การพกพาไปใช้ได้ทุกที่

 • สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครองได้อ่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถติดต่อกับบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองด้วยความเร็วเริ่มต้น 4.8 MHz เร็วกว่าเครื่องอ่านทั่วไปตั้งแต่ 34 % ถึง 66 %

 • มืความเร็วในการสื่อสารสูงสุด 600 kpbs และรองรับบัตรที่มีค่า TA1=97 ทำให้สามารถสื่อสารกับบัตรได้ด้วย ความเร็วสูงสุด (ขึ้นกับบัต และซอฟแวร์ที่ใช้งาน)

 • มีหมายเลข S/N แสดงอยู่ทั้งที่ตัวเครื่องและบันทึกอยู่ในเครื่อง สามารถอ่านได้จากซอฟต์แวร์ ช่วยในการตรวจสอบ S/N

 • ยังสามารถใช้งานกับ Windows XP จนถึง Windows 10, Linux และ Mac Osโดยการใช้งานผ่านหัวแปลง Micro-USB

 • ใช้กับบัตรได้ทั้ง 3คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ที่จะสามารถรองรับกับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลาย

 • เป็นเครื่องอ่านคุณภาพสูงจาก Identify ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • มีเร็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดซอฟตร์แวร์, ไดรเวอร์, คู่มือ และข้อมูลอืน ๆ

 • มีชุดพัฒนา SDKบัฒนา SDK สำหรับการพัฒนาอ่านบัตรสมารร์ทการ์ดบนระบบ Android พร้อมตัวอย่างโปรแกรม

 • รับประกัน 3 ปีเต็ม

เหมาะสำหรับ

 • ใช้กับระบบงานบัตรประชาชน-ระบบทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครอง, ระบบประกันสุขภาพสำหรับโรงพยาบาล, ระบบ POLIS สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบบรายงานระบบติดตามสจาหรบับเจช้าหนช้าทสีรื่ตจารวจ, ระบบรายงาน ระบบตดิดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิด ( บสต. AntiDrug ), กรมการขนสอ่ง, กรมศุลกากร, กรมสรรพากร, ประกันสังคม

 • ใช้ในธุรกิจภาคเอกชน, ธนาคาร, ประกันชีวิต, โรงพยาบาล, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ศูนย์บริการรถยนต์, ห้างสรรพ สินค้า, ธุรกิขายตรง และหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนจำนวนมาก

 • ใช้ในธุรกิจโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือ เช่นสูนย์บริการและศูนย์ซ่อมโทรศัพย์มือถือ • ใช้แสดงตนในการเข้าใช้ ระบบต่าง ๆ ID Authentication, PC Log On, Network Log On, e-Banking

 • ใช้ในระบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อการซื้อขายสินค้าออ่างปลอดภัย

 • ใช้ในระบบบัตรสมาชิก, บัตรส่วนลด, บัตรสะสมคะแนน, Loyalty Card, e-Coupon

 • ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ Digital Signature, PKI, Certificate, Software Protecti ใช้กับระบบบัตร

    บัตรตั๋วคอนเสิร์ต, บัตรจอดรถ, เกมออนไลน์

คุณลักษณะเฉพาะ/Specification SCR3310M2 http://www.rd-comp.com

การเชื่อมต่อ Micro-USB (Full Speed)

ความเร็วสูงสุด 12 Mbps

ไช้ได้กับ USB 1.1, 2.0, 3.x ช่อง

ช่องเสียบบัตร ช่องเสียบบัตรสมาร์ทคารร์ดขนาดมาตรฐาน (ID-1) 1 ช่อง

Card Slot

ชนิดของหน้าสัมผัส Friction

อายุการใช้งานของหน้าสัมผัส ประมาณ 100,000 ครั้ง

Contact Life

ชนิดของบัตรที่รองรับ IC Card ISO/IEC 7816-1,2,3,4 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V)

Smart Card Type คาร์ดของโทรศัพท์มือถือ

บัตรแบบไมโครโปรเซสเซอร์

บัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

บัตรความจำ (2-Wire, 3-Wire, I2C) SLE4404/4428/4432/4436/6636/4442/5532/5536/5542

AT24C01A SC/02SC/04SC/08SC/16SC

ความเร็วในการสื่อสาร สูงสุด 600 kbps* , TA1=97

Communication Speed ขึ้นกับซอฟต์แวร์และบัตร

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา สูงสุด 16 MHz

Clock Speed 4.8 MHz เมื่อใช้กับบัตรประชาชนของกรมการปกครอง*

รูปแบบการดิดต่อ T=0, T=1

Protocal Memory card (2-Wire, 3-Wire, I2C)

การแสดงผล ดวงไฟ LED

Display

มาตรฐานการทำงาน CCID

API/Compliant PC/SC API CT-API M-Card API

ชุดพัฒนา มี SDK สำหรับAndroid และ Windows สามารถดาวน์โหลดไช้ฟรีจาก SDK

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Android 4.0

Supported OS (Windows XP, Vista, 7, 8 , 10, Linux, Mac OS ใช้งานผ่านหัวหัวแปลง สัญญาณ Micro-USB เป็น USB)

การใช้พลังงาน 5.0 V จากพอร์ต Micro-USB

Power

สายไฟ ประมาณ 13 cm รวมถึงปลายหัว Micro-USB (± 2 cm)

Cable

คุณสมบัติพิเศษ มีการป้องกันการลัดวงจร, มีสวิทช์ตรวจการเสียบบัตร

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co.,Ltd

ฝ่ายขาย โทร. 02-6931745

http://www.rd-comp.com

 • ต้องการขาย 3,368 Views
 • หมายเลข
  : 005729-0010617
  ค่าบริการ
  : 980
  ประเภท
  : สินค้าใหม่
  ผู้ประกาศ
  : Suphachol Puangpratoom
  มือถือ
  : 0819095212
  เว็บไซต์
  จังหวัด
  : กรุงเทพมหานครฯ
  อัพเดท
  : 1 กันยายน 2563 14:29
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back