พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2563-2564

Update : 19 มีนาคม 2565 08:46
ต้องการประชาสัมพันธ์ การบริการ
พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 14:00 น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในบริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ตลอดสาย) ต่อเนื่อง ถนนเฉลิมพระเกียรติตัดใหม่ ถนนอ่อนนุช-พัฒนาการ บริเวณแยกศรีอุดมและต่อเนื่องถนนศรีนครินทร์ในวันและเวลาดังกล่าว ทางวิทยาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ในปีนี้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร โดยมีนายพลากรสุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คือ 1.ดร.พิชิต อัคราทิตย์ 2.นายกฤษฎา จีนะวิทย์จารณะ และ 3.นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 14 คน ระดับบัณฑิต 1110 คนรวมทั้งสิ้น 1124 คน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 5 คณะ ได้แก่ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรการบริหารการศึกษาและหลักสูตรบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม สำนักประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

 • ต้องการประชาสัมพันธ์ 2,420 Views
 • หมายเลข
  : 0010135-0014432
  ค่าบริการ
  : ไม่ระบุ
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  มือถือ
  : 027447356
  จังหวัด
  : กรุงเทพมหานครฯ
  อัพเดท
  : 19 มีนาคม 2565 08:46
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back