Training Excel Function

Update : 21 พฤษภาคม 2559 21:23
ต้องการขาย การบริการ
Training Excel Function

ขอเสนอหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน ได้แก่ Excel, PowerPoint, Access ครับ
EXCELADVANCE.COM

Excel Function
รายละเอียดของหลักสูตรนี้
การใช้สูตร IF ช่วยในการเช็คเงื่อนไขที่ต้องการใน Excel เช่น ถ้าข้อมูลใช่แบบที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบแบบที่หนึ่ง หรือ ถ้าไม่ใช่อย่างที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบเป็นแบบที่สอง
การลดการใช้ Function IF ให้สั้นลง โดยไม่ต้องใช้สูตร IF ซ้อนกันหลายชั้นใน Excel
การใช้สูตร IF ที่จำเป็นต้องใช้ซ้อนกันในวิธีการที่ง่ายมากๆ ซึ่งจะซ้อนกันกี่ชั้นก็ได้ โดยไม่สับสนในการสร้างสูตร IF ใน Excel
การนับจำนวนข้อมูลใน Excel ในรูปแบบต่างๆ เช่น นับเฉพาะตัวเลข นับเฉพาะตัวหนังสือ หรือ นับเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการให้หา
การนับจำนวนของช่วงตัวเลขของข้อมูลเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องการให้ได้อย่างที่รวดเร็วใน Excel
การหายอดรวมของข้อมูล ตามเงื่อนไขที่เราต้องการในรูปแบบต่างๆใน Excel
การหายอดรวมของช่วงตัวเลขที่ต้องการ โดยไม่ต้องมารวมด้วยมือเองใน Excel
การหาช่วงของวันที่ ที่ต้องการจะหายอดรวมของข้อมูลใน Excel
การปัดเศษจำนวนของทศนิยมในรูปแบบต่างๆ
การทำให้ได้ตัวเลขใหม่ โดยให้หลักหน่วยหรือหลักสิบเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
การทำให้หลักที่สองของเศษทศนิยมให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
การต้องการตัวเลขเฉพาะจำนวนเต็มอย่างเดียว โดยไม่เอาเศษทศนิยม ซึ่งจะต้องได้เลขจำนวนเต็มเหมือนเดิม
การปัดเศษทศนิยมให้ได้เศษทศนิยมตามสกุลเงินของไทยเรา
การจัดการเกี่ยวกับวันที่ และเวลา ในรูปแบบต่างๆ
การแยกข้อมูลของวันที่ ให้ได้เฉพาะตัวเลขของวันที่ หรือ เดือน หรือ ปี เพียงอย่างเดียวใน Excel
การหาข้อมูลที่ Error และการแก้ไขไม่ให้แสดง Error โดยอัตโนมัติ
การให้แสดงข้อมูลของตัวเลขที่ต้องการใช้ ว่าอยู่ในรูปแบบของตัวเลข หรือ ตัวอักษร ใน Excel
ถ้าข้อมูลที่เห็นเป็นตัวเลข แต่ไม่สามารถรวมตัวเลขได้นั้น สามารถแก้ไขให้รวมตัวเลขได้ใน Excel
การนับจำนวนข้อมูลของวันที่ โดยป้อนเฉพาะชื่อเดือนเท่านั้น
การป้อนเฉพาะรหัสของสินค้า โดยให้แสดงรายการอื่นๆ ออกมาให้ด้วย โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคีย์เองใน Excel
ใน Excel ถ้าต้องการแสดงข้อมูลของเดือนที่ต้องการ ซึ่งเดือนต่างๆ ที่อยู่ในแนวนอน จะทำอย่างไรให้แสดงข้อมูลได้
การจัดการเกี่ยวกับ Text ในรูปแบบต่างๆ
ถ้าข้อมูลมีช่องว่างจะทำการลบออก ในวิธีที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องมาลบออกเองด้วยมือซึ่งใช้เวลานานมาก
ใน Excel ถ้ามีข้อมูลอยู่คนละช่อง ต้องการให้มาอยู่ในช่องเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลามาป้อนใหม่
ถ้าข้อมูลเป็นตัวอักษรตัวเล็กหมด แต่ต้องการทำให้เป็นตัวใหญ่หมด หรือ จะให้เป็นตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกเท่านั้นใน Excel
ถ้าข้อมูลอยู่ในช่องเดียวกัน ต้องการจะแยกออกมาให้เป็นคนละช่อง
เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Function ต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
Excel Basic
Excel Intermediate
Excel Function
Excel Advance Function
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
Excel Inside Database
Excel PivotTable
Excel Conditional Format
Excel Auto Chart
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
Excel Form
Excel PivotTabel
Excel Conditional Format
Excel Auto Char
หลักสูตรอื่น
PowerPoint Basic
PowerPoint Intermediate
PowerPoint Advance
Access Basic

 • ต้องการขาย 6,518 Views
 • หมายเลข
  : 002105-001947
  ค่าบริการ
  : สอบถาม
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : chai
  มือถือ
  : 0971382908
  จังหวัด
  : จังหวัดสมุทรปราการ
  อัพเดท
  : 21 พฤษภาคม 2559 21:23
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back