ทัวร์ลาวใต้ ตาดขมึด ตาดเยือง ตาดฟาน AGRO 3 วัน 2 คืน

Update : 22 สิงหาคม 2566 09:33
ต้องการขาย การบริการ
ทัวร์ลาวใต้ ตาดขมึด ตาดเยือง ตาดฟาน AGRO 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาวใต้ ตาดขมึด ตาดเยือง ตาดฟาน AGRO 3 วัน 2 คืน ทัวร์ลาวใต้ เดินป่า ตาดขมึด โปรแกรม ปากเซ Adventure Tour 3 น้ำตกแห่งขุนเขา 3 วัน 2 คืน ทัวร์ลาวใต้ กิจกรรมแอดเวอร์เจอร์สุดมันส์ วันที่หนึ่ง เข้าสู่โปรแกรมกิจกรรมแอดเวอร์เจอร์สุดมันส์ 07.00 น. รับคณะที่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว เปลี่ยนรถจาก รถไทยเป็นรถลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น 08.00 น. มุ่งหน้าสู่เมืองปากซอง 11.00 น. ถึงเมืองปากซอง นั่งรถต่อ สู่ บ้านหนองหลวง เดินทางประมาณ 45 นาที 12.00 น. ถึงบ้านหนองหลวง เตรียมพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก่อนเล่น เริ่มกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos เดินทางไกลด้วยเท้า Trekking จากบ้านหนองหลวงสู่ ฐาน 4-5 กิโลเมตร แวะรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิกตั้งแคมป์ในป่าระหว่างการเดินทาง (มื้อที่1) 15.00 น. เดินทางถึงฐาน พบกับกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก กับการผจญภัยอาทิเช่น โหนสลิง Zip-Line 8 เส้น ไต่เชือกข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope Climbing Across The Bridge 2 Lines 1. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร 2. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 45 เมตร สูง 40 เมตร 3. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 64 เมตร สูง 30 เมตร 4. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 180 เมตร สูง 100 เมตร 5. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 180 เมตร สูง 60 เมตร 6. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 175 เมตร สูง 75 เมตร โหนสลิงวิ่ง ผ่านน้ำตกตาดขมึด สุดระทึกใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติและเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในลาว 7. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 85 เมตร สูง 100 เมตร 8. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 185 เมตร สูง 30 เมตร กลับมาชมน้ำตกตาดขมึดอีกครั้ง ระหว่างการ ผจญภัย จะมีกิจกรรม การโยนตัว Abseiling จากฐาน โหนสลิง Zip-Line 2 จุด โยนตัวAbseiling 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 จุด แต่ละจุดมีความสูง 10–30 ม. หลังจากสนุกกับกิจกรรมที่สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก มาเกือบทั้งวัน นำคณะอิสระเล่นน้ำที่น้ำตกและชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกหนึ่งบรรยากาศแปลกใหม่ที่จะทำให้คุณประทับใจ จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก บ้านต้นไม้ Jungle Hotel 18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Zip-Line โดยโหนสลิงขึ้นไปบนบ้านต้นไม้ท่านจะได้พบบรรยากาศเย็นสบายบนต้นไม้ เสียงแมลงร้องตอนกลางคืนพร้อมได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ สอง ผจญภัยกันอีกรอบ-ปากเซ 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับวันใหม่ รับประทานอาหาร ณ (มื้อที่3) ห้องอาหาร 08.00 น. เตรียมพร้อม ผจญภัย สนุกกับกิจกรรม Adventure Laos อีกหนึ่งวัน ของรอบเช้า โดยกิจกรรม มี อาทิโหนสลิง Zip-Line 14 เส้น ยาวสุด 450 เมตร และสูง 100 เมตร และกิจกรรม ข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope Climbing Across The Bridge 2 Lines และสะพานที่ 2 จะเป็นสะพาน ตัว U Skywalk จะเดินข้ามทีละเส้นจะทำให้สนุกและระทึกใจอีกหนึ่งของกิจกรรม Adventure Laos 1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 130 เมตร สูง 50 เมตร 2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร 3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 250 เมตร สูง 100 เมตร 4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร 5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 35 เมตร สูง 20 เมตร 6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร 7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 450 เมตร สูง 100 เมตร ผ่านภูเขาอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งสุดระทึกใจ 8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 20 เมตร สูง 7 เมตร 9.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 9 ยาว 350 เมตร สูง 100 เมตร 10.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 10 ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร 11.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 11 ยาว 200 เมตร สูง 35 เมตร 12.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 12 ยาว 255 เมตร สูง 30 เมตร 13.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 13 ยาว 250 เมตร สูง 15 เมตร 14.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 14 ยาว 25 เมตร สูง 15 เมตร 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์(มื้อที่4) 13.00 น. สนุกต่อกับ กิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos รอบบ่ายโดยมีปีนหน้าผาชัน Rock Climbingปีนบันไดเหล็ก Walking Steel Ladder. สูง 35 เมตร สู่ยอดน้ำตกตาดขมึด ถึงยอดน้ำตกนั่งพักเหนื่อย ชมวิวบนยอดเขาหัวน้ำตกตาดขมึด ที่งดงาม พักพอหายเหนื่อย ออกเดินเท้าต่ออีกนิดผ่านป่ากาแฟ สู่หมู่บ้านหนองหลวง 16.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจ ผจญภัย กับกิจกรรม Adventure Laos ตลอดเวลา 2 วัน ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ 18.00 น. รับประทานอาหารที่เมืองปากเซ(มื้อที่5)หลังจากนั้นเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสับหรือท่องราตรีต่อ(ตามสมัครใจ) วันที่ สาม ปากเซ – ไร่กาแฟสวนผัก – ตาดเยือง – ตาดฟาน-ตลาดดาวเรือง 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่ โรงแรม (มื้อที่6) 08.00 น. ออกเดินทางขึ้นเหนือ สู่ เมืองปากซอง เมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางรายล้อมไปด้วย ไร่ชา กาแฟ แมกไม้นานาพันธ์ พืชเศรษฐกิจต่างๆ ถึงไร่กาแฟปากซองไอแลนด์ สัมผัสอากาศเย็นๆ พร้อมจิบกาแฟ สดๆจากไร่ ชมไร่กาแฟที่เขียวชอุ่มหลายพันไร่ไกลสุดลูกหูตา เก็บบรรยากาศ หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ สวนผัก ออแกนนิก เมืองปากชอง AGRO VEGE FARM 09.00 น. ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าเกาะตามหน้าผา สวยงาม มากยิ่งนัก 11.00 น. ชมน้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน 12.00 น. รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่7) 13.00 น. นั่งรถตระเวนชมรอบตัวเมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสี่แขวงภาคใต้ของลาว ก่อนแวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้ 15.00 น. ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว 16.00 น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ส่งคณะทัวร์ที่ตัวเมืองอุบลราชธานี ด้วยความประทับใจจากทีงาน ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาว แลนด์ลาว ทัวร์ปากเซ

 • ต้องการขาย 903 Views
 • หมายเลข
  : 0010874-0021045
  ค่าบริการ
  : 0
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : จอมขวัญ
  มือถือ
  : 0820285230
  เว็บไซต์
  จังหวัด
  : จังหวัดอุบลราชธานี
  อัพเดท
  : 22 สิงหาคม 2566 09:33
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back