ทัวร์วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง

Update : 17 สิงหาคม 2566 14:45
ต้องการขาย การบริการ
ทัวร์วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง

ทัวร์วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์-วังเวียง ใช่รถตู้ Vip 9ที่นั่งเดินทางแบบชิวๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ วันที่ หนึ่ง : อุดร-หนองคาย –วังเวียง 08.00 น. รับคณะที่สนามบินอุดรหรือหนองคาย นำท่านเข้าสู่ด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว 09.30 น. เตรียมตัวเดินทางสู่ จ.หนองคาย และพร้อมทำพิธีการข้ามแดน ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และเตรียมตัวออกเดินทาง สู่ เมืองวังเวียง 11.00 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำจัง ชมหินงอก หินย้อย อันสวยงาม เป็นอีก 1 ถ้ำในเมืองวังเวียง 12.30 น. ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 14.00 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำปูคำ (บลูลากูน) น้ำใส่สะอาด เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย กระโดดน้ำ ที่ บลูลากูน หรือจะปีนเขา ขึ้นไปไหว้พระบน ถ้ำปูคำ ได้เวลาสมควรเดินทาง กลับ 17.00 น. นำคณะ ล่องเรือหางยาว ชมความงามของแม่น้ำซอง เทือกเขาหินปูน เมืองวังเวียง หรือ กุ้ยหลินเมืองลาว 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 ) และพร้อมเข้าที่พัก ในเมือง วังเวียง และพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ สอง : เที่ยวเมือง วังเวียง 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 ) 08.30 น.ขึ้นรถสองแถว เพื่อรับฟังการควบคุมการ พายเรือคายัค ด้วยตัวเองจากไกด์ท้องถิ่น เลือกคู่หูกับเรือคันโปรด พายลัดเลาะตามเชิงเขา ผ่านลำธารบางที่ก็ลึกบางครั้งตื้น น้ำจะใสมากจนมองเห็นพิ้นหิน บางจุดจะมีขาวบ้านหาปลาด้วยวิธีดำน้ำ เลาะเลี้ยวตามโค้งน้ำ สัมผัสกับวิธีชีวิตที่ไร้ปรุงแต่งของชาวบ้าน ฝูงวัวควาย นอนแช่น้ำ รอนักท่องเที่ยวถ่ายรูปให้ โดยไม่เคยคิดค่าตัวเลย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 ) หลังจากนั้น ชม ถ้ำนางฟ้า สะพานสีฟ้า จากนั้น พาคณะทัวร์ล่องห่วงยาง ถ้ำนอน ด้วยความที่การลอดถ้ำต้องใช้การนั่งกึ่งนอนบนห่วงยาง ทำให้ไร้จากการสัมผัสจากเงื้อมมือคน มวลหินย้อยภายในถ้ำยังคงงดงามแวววาวราวอัญมณีราคาแพง แท่งหินย้อยทั้งหมด 18.00 น. พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่ 5) เข้าพักที่ หรือเดินท่องเที่ยวราตรี เมืองวังเวียง ตามอัธยาศัย วันที่ สาม : วังเวียง-เวียงจันทร์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หอพระแก้ว-หนองคาย 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้าเดินทางกลับสู่เวียงจันทน์ (มื้อที่ 6) 08.00 น. ระยะทาง 150 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง 09.30 น. จาก นั้นมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และ นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่ แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทางต่อไปยัง วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง 12.00 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7 ) 14.00 น. จากนั้นอำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่าน ตม.ลาว ให้เวลาคณะช๊อปปิ้งต่อที่ Duty Free 16.00 น. ส่งคณะด้วยความประทับใจ ที่สนามบินอุดรธานี หรือ หนองคาย -จำเป็นต้องมีพาสปอร์ต ทุกคน อัตรานี้รวม • ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง) • ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง • ค่ารถ 2 แถวเที่ยวในเมืองวังเวียง • ค่า ล่องเรือหางยาว ชมแม่น้ำซอง ค่าพายเรือคายัก ล่องห่วงยาง • น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง • ค่าอาหาร 7 มื้อ • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง(ไทย-ลาว ) อัตรานี้ไม่รวม • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ • ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า • ค่า กิจกรรม ต่างๆ อาทิเช่น นั่งบอลลูน ขับรถATV Zipline เมืองวังเวียง (กิจกรรมเหล่านี้คณะทัวร์เป็นคนจ่ายเอง) ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทร์ แลนด์ลาว

 • ต้องการขาย 748 Views
 • หมายเลข
  : 0010964-0021470
  ค่าบริการ
  : -
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : จอมขวัญ
  มือถือ
  : 0880916883
  เว็บไซต์
  จังหวัด
  : จังหวัดอุบลราชธานี
  อัพเดท
  : 17 สิงหาคม 2566 14:45
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back