อะซีซัลเฟมเค, Acesulfame K, E950, ACK, โทร 034854888, โทร 0893128888, ไลน์ไอดี thaipoly8888

Update : 27 เมษายน 2567 07:58
ต้องการขาย สินค้าใหม่
อะซีซัลเฟมเค, Acesulfame K, E950, ACK, โทร 034854888, โทร 0893128888, ไลน์ไอดี thaipoly8888

อะซีซัลเฟมเค, Acesulfame K, E950, ACK, โทร 034854888, โทร 0893128888, ไลน์ไอดี thaipoly8888 วัตถุเจือปนอาหาร, เกรดอาหาร, Food Additive, Food Grade สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด Thai Poly Chemicals Company Limited Tel: 034496284, 034854888 Mobile: 0800160016, 0893128888 Line ID: thaipoly8888 Email: thaipoly8888@gmail.com Web: www.thaipolychemicals.com TPCCCODEBYODOW2DNACK01082024 รายการสินค้า สวีทเทนเนอร์ ที่ บริษัท ฯ จำหน่ายประกอบด้วย Acesulfame K, ACK, อะซีซัลเฟมเค, เอซีเค Acesulfame Potassium, อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม Aspartame, แอสปาร์แตม, แอสพาร์แตม Dextrose Anhydrous, เดกซ์โตรสแอนไฮดรัส Dextrose Monohydrate, เดกซ์โตรสโมโนไฮเดรต Dextrose Syrup, น้ำเชื่อมเดกซ์โตรส D-Xylose, ดีไซโลส, น้ำตาลดีไซโลส Erythritol, อิริทริทอล, น้ำตาลอิริท Fructose Powder, ฟรุกโตสผง, น้ำตาลฟรุกโตส Fructose Syrup, น้ำเชื่อมฟรุกโตส, ฟรุกโตสไซรัป Glucitol Powder, กลูซิทอลผง, กลูซิตอลผง Glucitol Syrup, น้ำเชื่อมกลูซิทอล, กลูซิทอลไซรัป Glucose Powder, กลูโคสผง, น้ำตาลกลูโคส Glucose Syrup, น้ำเชื่อมกลูโคส, กลูโคสไซรัป Glycerine, Refined Glycerine, กลีเซอรีน, กลีเซอรีนบริสุทธิ์ Glycerol, Refined Glycerol, กลีเซอรอล, กลีเซอรอลบริสุทธิ์ Hydrogenated Maltose Syrup, ไฮโดรจีเนตมอลโตส Icing Sugar, น้ำตาลไอซิ่ง, น้ำตาลผง Inulin, Chicory Inulin, อินนูลิน, อินูลิน Isomalt, ไอโซมอลท์, ไอโซมอลต์ Lactitol Monohydrate, แลคติทอล โมโนไฮเดรต Luo Han Guo Extract, Monk Fruit, น้ำตาลหล่อฮังก้วย Maltitol, มอลทิทอล, มอลติตอล Maltitol Powder, มอลทิทอลผง, มอลติตอลผง Maltitol Syrup, น้ำเชื่อมมอลทิทอล, มอลทิทอลไซรัป Maltodextrin, มอลโทเดกซ์ทริน, มอลโตเดกซ์ตริน Maltose Syrup, น้ำเชื่อมมอลโทส, มอลโทสไซรัป Mannitol, แมนนิทอล, มันนิทอล Neotame, นีโอแตม, นีโอเตม, นีโอแทม, นีโอเทม Sodium Cyclamate, โซเดียมไซคลาเมต, แป้งหวาน Sodium Saccharin, โซเดียมแซกคารีน, ดีน้ำตาล, ขันฑสกร Sorbitol Powder, ซอร์บิทอลผง, ซอร์บิตอลผง Sorbitol Syrup, น้ำเชื่อมซอร์บิทอล, ซอร์บิทอลไซรัป Stevia, Stevia Sugar, หญ้าหวาน, สตีเวีย, น้ำตาลหญ้าหวาน Stevia Extract, สารสกัดจากหญ้าหวาน, สตีวิออลไกลโคไซด์ Sucralose, ซูคราโลส, ซูคาร์โลส, น้ำตาลเทียม Sugar, Refined Sugar, น้ำตาลทราย, น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ Trehalose, ทรีฮาโลส, ตรีฮาโลส, น้ำตาลแอลกอฮอล์ Xylitol, ไซลิทอล, ไซลิตอล Specialty Sweetener, สารเพิ่มความหวานชนิดพิเศษ Sugar Substitute, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัตถุเจือปนอาหาร สามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ บจก.ไทยโพลีเคมิคอล More information of food additive, please contact Thai Poly Chemicals Company Limited

 • ต้องการขาย 114 Views
 • หมายเลข
  : 0011277-0022806
  ค่าบริการ
  : 1
  ประเภท
  : สินค้าใหม่
  ผู้ประกาศ
  : Danai Ngamdee
  มือถือ
  : 0824504888
  จังหวัด
  : จังหวัดสมุทรสาคร
  อัพเดท
  : 27 เมษายน 2567 07:58
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back