รับแปลเอกสาร อังกฤษ ไทย จีน บางใหญ่ นนทบุรี

Update : 21 มกราคม 2558 19:49
ต้องการประชาสัมพันธ์ การบริการ
รับแปลเอกสาร อังกฤษ ไทย จีน บางใหญ่ นนทบุรี

รับแปลเอกสาร อังกฤษ ไทย จีน บางใหญ่ นนทบุรี

รับแปลเอกสาร THAI-ENGLISH-CHINESE
• สูติบัตร ท.ร1ตอน 1 ท.ร19ตอน ท.ร.19 ตอน 4
• มรณบัตร ท.ร. 4 ตอน 1 ท.ร. 20 ตอน 1
• หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4
• บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
• คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่ บ.ป. 2
• ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ท.ร.14
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ท.ร. 14 /1 ท.ร. 14/2
• แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร แบบที่ 1 แบบที่ 2
• ทะเบียนสมรส คร. 2 แบบที่ 1 คร. 2 แบบที่ 2
• ใบสำคัญการสมรส คร. 3
• ทะเบียนหย่า คร. 6
• ใบสำคัญการหย่า คร. 7
• ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร. 22
• ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม คร.14
• หนังสือรับรอง (ความเป็นบุคคลเดียวกัน)
• หนังสือรับรอง (สถานที่เกิด)
• หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด)
• หนังสือรับรอง (ความเป็นโสดจากการหย่า)
• หนังสือรับรอง (การปกครองบุตร)
• หนังสือมอบอำนาจ
• ใบแจ้งความ
• ใบ ส.ด.43
•แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ พร้อม รับรองเอกสาร
•แปล หนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
•แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ

มีตราบริษัทประทับรับรองเอกสารทุกใบ
ราคาเริ่มต้นที่ 200บาท

โทร 0805548905

 • ต้องการประชาสัมพันธ์ 7,550 Views
 • หมายเลข
  : 00408-00261
  ค่าบริการ
  : 200
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : patcharee songsangprongmanee
  มือถือ
  : 0805548905
  จังหวัด
  : จังหวัดนนทบุรี
  อัพเดท
  : 21 มกราคม 2558 19:49
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back