สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

Update : 27 กันยายน 2559 16:18
ต้องการขาย สินค้าใหม่
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ เขียนโดย รศ. ธารี หิรัญรัศมี, รศ. พลพธู ปียวรรณ, รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ. ดร. ภาวิณี มะโนวรรณ และ อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ เล่มนี้ประกอบด้วยโจทย์เสริมประสบการณ์วิชาการบัญชีขั้นต้น 10 บท ได้แก่ หลักและข้อปฏิบัติทางการบัญชี วงจรบัญชี (การบันทึกรายการค้า การทำงบทดลอง) วงจรบัญชี (การวัดผลการดำเนินงาน) การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด การบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้าคงเหลือ บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน การบัญชีกิจการผลิตสินค้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ เฉลยด้วยการอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมด้วยโจทย์บัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนเพื่อการเตรียมสอบ

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนวิชาการบัญชีในระดับสูงต่อไป และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบัญชี การบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการบัญชี

หนังสือเล่มนี้ สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ SE-ED B2S นายอินทร์ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com

 • ต้องการขาย 6,566 Views
 • หมายเลข
  : 002845-003536
  ค่าบริการ
  : 190 บาท
  ประเภท
  : สินค้าใหม่
  ผู้ประกาศ
  : จุฬารัตน์ ขันธวิญญู
  มือถือ
  : 023749915
  จังหวัด
  : กรุงเทพมหานครฯ
  อัพเดท
  : 27 กันยายน 2559 16:18
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back