ศูนย์กระจายสิ้นค้า Dahua Thailand ในประเทศไทยโดยตรง

Update : 2 พฤศจิกายน 2560 09:53
ต้องการขาย การบริการ
ศูนย์กระจายสิ้นค้า Dahua Thailand ในประเทศไทยโดยตรง

ศูนย์กระจายสิ้นค้า Dahua Thailand ในประเทศไทยโดยตรง

จากบบริษัท SK Group Thailand

ทางบริษัท SK Group Thailand ของสงวนสิทธิเฉพาะตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

สนใจสมัคเป็นตัวแทนได้ที่

T .02-9188282

www.dahuathailand.net/

Line ID : 0989632883

ฝ่ายขาย : 0989632883

IPC-HFW4221D ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HFW4231D-AS ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HFW4231E-S ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HFW4431E-S ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล

IPC-HFW4421E ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล

IPC-HFW5202C ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HFW5121E-Z ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล

IPC-HFW5231E-Z ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล

IPC-HFW5231E-Z ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HFW5431E-Z ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล

IPC-HFW5830E-Z ความละเอียด 8ล้านพิก

เซล

SD 22204T-GN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

SD 292204T-GN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

SD 32203S-HN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

SD 42212T-HN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

SD 49225T-HN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

SD 59220T-HN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

SD 59225U-HNI ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

SD 59230U-HNI ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

NVR4104HS-4KS2

NVR4108HS-4KS2

NVR4104HS-P-4KS2

NVR4108H-P

NVR4216-4KS2

NVR4232-4KS2

NVR4232-16P-4KS2

NVR4416-4KS2

NVR4432-4KS2

NVR4416-16P-4KS2

NVR4432-16P-4KS2

NVR4816-16P-4KS2

NVR5216-4KS2

NVR5232-4KS2

NVR5416-4KS2

NVR5432-4KS2

NVR5416-4KS2

NVR5432-4KS2

NVR5416-16P-4KS2

NVR5816-4KS2

NVR5832-4KS2

NVR5864-4KS2

NVR608-32-4KS2

IPC-HDBW5221E-Z ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HDBW5830E-Z ความละเอียด 8ล้านพิก

เซล

IPC-HDBW8123E-Z ความละเอียด 12ล้าน

พิกเซล

IPC-HDBW4221F-ASความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HDW1120S ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล

IPC-HDW1220S ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HDW4221E ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HDW4221EM-ASความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HDW4231EM-ASความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HDW4221M ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HDW4231M-S ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HF5100P ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล

IPC-HF3301P ความละเอียด 3ล้านพิก

เซล

IPC-HF5121E ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล

IPC-HF5221E ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HF8331E ความละเอียด 3ล้านพิก

เซล

IPC-HFW1220S ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HFW1320S ความละเอียด 3ล้านพิก

เซล

IPC-HFW1420S ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล

IPC-HFW2100R-Z ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล

IPC-HFW2221R-VF-IRE6ความละเอียด

2ล้านพิกเซล

IPC-HFW2221R-Z-IRE6ความละเอียด

2ล้านพิกเซล

IPC-HFW2320R-Z-IRE6ความละเอียด

3ล้านพิกเซล

IPC-HFW4120B ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล

IPC-HFW4231B-AS ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HFW4431B-AS ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล

HAC-HDW1000M-S3 ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล

HAC-HDW1200M-S3 ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

HAC-HDW2220M ความละเอียด 2.4

ล้านพิกเซล

HAC-HDW1100EM-A ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล

HAC-HDW1200EM-A ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

HAC-HDW2221E ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล

HAC-HDW2401EM ความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล

HAC-HDW1200RF ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

HAC-HDW2120R-Z ความละเอียด 1.4

ล้านพิกเซล

HAC-HDW2221R-Z ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล

HAC-HDBW2120E ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล

HAC-HDBW1200E ความละเอียด 2 ล้าน

พิกเซล

HAC-HDBW2221E ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล

HAC-HDBW2120R-VFความละเอียด 1.4 ล้าน

พิกเซล

HAC-HDBW1200R-VFความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

HAC-HDBW2120R-Z ความละเอียด 1.4

ล้านพิกเซล

HAC-HDBW2221R-Z ความละเอียด

2.1ล้านพิกเซล

HAC-HDBW1200R-Z-Dความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล

HAC-HDBW2120F ความละเอียด 1.3

ล้านพิกเซล

HAC-HDBW2220F ความละเอียด 2.4

ล้านพิกเซล

HAC-EB2401P ความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW1000RM ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW1200RM ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

HAC-HFW1100S ความละเอียด 1ล้านพิก

เซล

HAC-HFW1220S ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW2221S ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW1100B ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW1200B ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW2221B ความละเอียด 2.4

ล้านพิกเซล

HAC-HFW1100D ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW1200D ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW2221D ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล

HAC-HFW2401D ความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW2221E ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW2401E ความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล

HAC-HFW1200R-VF-IRE6ความละเอียด 2

ล้านพิกเซล

HAC-HFW2221R-Z-IRE6ความละเอียด 2

ล้านพิกเซล

HAC-HFW3231E-Z ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล

HAC-HF3220E ความละเอียด 2.4

ล้านพิกเซล

SD 42212I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

SD 60225I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

SD 6C225I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

SD 6C230I-HC ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

XVR4104HS ความละเอียด 720P

XVR4108HS ความละเอียด 960P

XVR4116HS ความละเอียด 960P

XVR5104HS ความละเอียด 720P

XVR5108HS ความละเอียด 720P

XVR5116HS ความละเอียด 720P

HCVR5104HS-S3 ความละเอียด 720P

HCVR5108HS-S3 ความละเอียด 720P

HCVR5116HS-S3 ความละเอียด 720P

XVR5216AN ความละเอียด 720P

HCVR5216A-S3 ความละเอียด 720P

XVR5416L ความละเอียด 720P

XVR5432L ความละเอียด 720P

XVR5816S ความละเอียด 720P

XVR5832S ความละเอียด 720P

HCVR5824S-S2 ความละเอียด 720P

HCVR7104H-4M ความละเอียด 1080P

HCVR7108H-S3 ความละเอียด 1080P

HCVR7204AN-4M ความละเอียด 1080P

HCVR7208AN-4M ความละเอียด 1080P

HCVR7216AN-4M ความละเอียด 1080P

HCVR7216A-S3 ความละเอียด 1080P

HCVR7816URH ความละเอียด 1080P

HCVR8416L-S3 ความละเอียด 1080P

HCVR8816S-S3 ความละเอียด 1080P

IPC-A15 ความละเอียด 1.3

ล้านพิกเซล

IPC-C15 ความละเอียด 1.3

ล้านพิกเซล

IPC-HFW1120S-W ความละเอียด 1.3

ล้านพิกเซล

IPC-EB5500 ความละเอียด 5 ล้านพิก

เซล

IPC-EBW81200 ความละเอียด 12 ล้าน

พิกเซล

IPC-HDBW1220E ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

IPC-HDBW4221E-ASความละเอียด 2ล้านพิก

เซล

IPC-HDBW4231E-ASความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

IPC-HDBW4431E-ASความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล

IPC-HDBW2221R-Z ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

IPC-HDBW5231R-Z ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล

 • ต้องการขาย 6,065 Views
 • หมายเลข
  : 003956-006023
  ค่าบริการ
  : ไม่ระบุ
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : mo
  มือถือ
  : 0989632883
  จังหวัด
  : กรุงเทพมหานครฯ
  อัพเดท
  : 2 พฤศจิกายน 2560 09:53
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back