เปิดตัวระบบเครือข่ายโฆษณา (Ads Network)

ข่าวกิจกรรมต่างๆ 181
เปิดตัวระบบเครือข่ายโฆษณา (Ads Network)

ระบบเครือข่ายโฆษณา หรือ Ads Network เปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้โฆษณา (Advertiser) กับเจ้าของเว็บไซต์ (Publisher) ทำหน้าที่รวบรวมพื้นที่โฆษณาจากเว็บไซต์ต่างๆ ไว้ที่เดียว เพื่อให้ผู้โฆษณาสามารถซื้อโฆษณาและแสดงผลบนเว็บไซต์เหล่านั้นได้
ประโยชน์ของการใช้ Ads Network:
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้าง: ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือข่าย
วัดผลได้: ผู้โฆษณาสามารถวัดผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาได้อย่างละเอียด เช่น จำนวนการคลิก จำนวนการแสดงผล อัตราการแปลง
สะดวก: ผู้โฆษณาสามารถจัดการแคมเปญโฆษณาได้ทั้งหมดผ่านระบบ Ads Network โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าของเว็บไซต์แต่ละแห่ง
ประหยัด: ผู้โฆษณาสามารถกำหนดงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายโฆษณาได้เอง

<< Back