“ดอยคำ” รุกตลาดน้ำผลไม้ เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่

ข่าวกิจกรรมต่างๆ 31,679
“ดอยคำ”  รุกตลาดน้ำผลไม้  เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริ “อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาชนบท” เดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่ สวนกระแสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ มั่นใจน้ำมะเขือเทศสูตรใหม่ ที่พัฒนามาอย่างเข้าใจคนรุ่นใหม่ผู้รักสุขภาพ ทั้งผสมผสานรสชาติและคุณประโยชน์ไว้มากมายจะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี สามารถเพิ่มยอดการจำหน่ายมากกว่า ๓๐%

วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) ณ ควอเทียร์ แกลลอรี ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ งานแถลงข่าว “สร้างสังคมสุขภาพดี ด้วยน้ำมะเขือเทศดอยคำ TOMATO SOCIETY” โดยมี คุณหญิงประจิตต์ กำภู ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่ อย่างเป็นทางการ
คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง โดยมี โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งทั้ง ๓ แห่งนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบในการผลิตน้ำผลไม้ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครนี้ เป็นแหล่งเพาะปลูกมะเขือเทศสดที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี มาสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ “ดอยคำ” ๒ สูตรใหม่ คือ น้ำมะเขือเทศผสมน้ำสตรอว์เบอร์รีและน้ำเสาวรส (Mocktail) และน้ำมะเขือเทศสูตรโซเดียมต่ำ (Low Sodium) ภายใต้แนวคิด สร้างสังคมสุขภาพดี ด้วยน้ำมะเขือเทศดอยคำ (Tomato Society)”
“ปัจจุบันตลาดน้ำผลไม้ระดับพรีเมียมของไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งแบรนด์ “ดอยคำ” มีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ ๑๖% โดยเฉพาะน้ำมะเขือเทศดอยคำมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง ๘๐% ครองอันดับ ๑ ในตลาดน้ำมะเขือเทศ โดยการทำตลาดในปีนี้ จะเน้นทิศทางในเชิงรุกมากขึ้น เน้นความสำคัญในการสร้างตราสินค้า “ดอยคำ” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยความพิเศษของน้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ “ดอยคำ” และความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถครองใจผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มยอดการจำหน่ายมากกว่า ๓๐% และรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำมะเขือเทศ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า ๘๐% และอีกสิ่งหนึ่งที่ดอยคำให้ความสำคัญนั่นคือการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี ๒๕๕๘ ที่มาพร้อมกระแสความนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงได้มีการวางแผนการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายตลาดในปี ๒๕๕๙ นี้”
“สร้างสังคมสุขภาพดี ด้วยน้ำมะเขือเทศดอยคำ (Tomato Society)” เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการที่ดอยคำเข้าใจถึงปัญหาของผู้บริโภคที่ดื่มน้ำมะเขือเทศ ๑๐๐% ไม่ได้ ด้วยรสชาติ รสสัมผัส ที่ดื่มยาก และความกังวลที่มีต่อปริมาณโซเดียม ดังนั้นดอยคำจึงได้ปรับสูตรใหม่โดยใช้หลักการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ และแก้ไขทุกปัญหาของผู้บริโภค ซึ่งดอยคำได้ให้ความใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ำ นั่นคือการเพาะปลูก โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรจะลงพื้นที่ พูดคุยกับเกษตรกร เพื่อเข้าถึงขบวนการเพาะปลูก วางแผนการเพาะปลูก ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกร มุ่งสู่กลางน้ำหรือขั้นตอนการผลิตน้ำมะเขือเทศเพื่อให้ได้รสชาติที่ดื่มง่าย คงความสด และคุณประโยชน์มากมาย สำหรับทั้ง ๒ สูตรใหม่นี้ ได้สะท้อนจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “ดอยคำ” ในเรื่องผลไม้ได้เป็นอย่างดี และส่วนปลายน้ำ โดยการวางแผนการตลาดและการจัดจำหน่ายเพื่อให้ดอยคำเข้าถึงในทุกกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ “ดอยคำ” มาจากมะเขือเทศสดที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี ผลผลิตจากการส่งเสริมการเพาะปลูกมะเขือเทศโดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “เส้นทางสายมะเขือเทศ” (Tomato Belt) พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง แถบอีสานตอนบนของไทย ซึ่งครอบคลุมจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี ที่ก่อเกิดจากแนวพระราชดำริเพื่อสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในถิ่นธุรกันดาร ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมามียอดการรับซื้อวัตถุดิบมากกว่า ๕๐ ล้านบาท มีปริมาณวัตถุดิบเข้าโรงงานกว่า ๑๖,๐๐๐ ตัน และคาดการณ์ว่าจะมีการรับซื้อวัตถุดิบในฤดูกาลหน้าถึง ๙๕ ล้านบาท
จากมะเขือเทศสดที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการผลิตน้ำมะเขือเทศ โดยการเก็บมะเขือเทศ เราจะเลือกเก็บมะเขือเทศสีแดงสด ผิวตึง ในระดับความสุขที่ ๘๕% เพื่อให้ได้น้ำมะเขือเทศสด และเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่ม นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศคุณภาพที่พร้อมด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย เหมาะสําหรับผู้ใส่ใจสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย โดยผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ “ดอยคำ” ทั้ง ๒ สูตรใหม่นี้ จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมสุขภาพดี ด้วยน้ำมะเขือเทศดอยคำ (Tomato Society)”
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของน้ำผลไม้ดอยคำ คือ การคงคุณค่าความสดจนหยดสุดท้าย เนื่องจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งวัตถุดิบ จึงทำให้ใช้เวลาอันสั้นในการขนส่งจากแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่กระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบปิดปราศจากเชื้อ ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ดอยคำมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถดำเนินการภายใต้นโยบาย การไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสี และไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์
สำหรับช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ดอยคำ มีวางจำหน่ายในร้านค้ากว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๖ ๖๙๙๒ หรือผ่านทางเฟสบุ๊คได้ที่www.facebook.com/DoikhamFPและเว็บไซต์www.doikham.co.th
ร่วมประชาสัมพันธ์โดย :AsiaAds.NET

<< Back